A temetőkre és a temetkezésre vonatkozó jogszabályok, helyi rendeletek

1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről »

TARTALMA
Általános szabályok és fogalmak
Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újra használatba vétele
Temető fenntartása és üzemeltetése
A temetés
Kiknek a törvényi kötelességük a temetésről gondoskodni
A temetési hely feletti rendelkezés kit illet meg
A temetkezési szolgáltatások

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról »

TARTALMA
A temető, temetkezési emlékhely
A temető létesítményei
Temetési hely
A szociális temetés
Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama
A temető lezárás és a megszüntetés
Temetői munkák
A temetés feltételei
A hamvasztásos temetés
Urnaelhelyezés,- kiadás, hamvak szórása
Sírnyitás
A temetőszabályzat
A halottszállítás
Temetkezési szolgáltatás
Temetőüzemeltetés
Hamvasztó üzemi működés
A temetkezési szolgáltatás engedélyezése

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2017. (VI. 16.) önkormányzati rendelete a temetőkről, a temetkezési tevékenységről és az azokhoz kapcsolódó díjakról