Ki és hogyan rendelheti meg a temetést?

A Temetőgondnokság kezelésébe tartozó Miskolc városi temetők központi ügyintézése a Szentpéteri kapui temetőben történik, ahol a teljes körű temetési szolgáltatás megrendelhető.

Munkatársaink minden részletre kiterjedő, pontos információval szolgálnak:

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 105.
ügyfélszolgálati idő: munkanapokon 7:30–15:00 óra
Tel: 06-20/478-7742, 06-70/4889644
e-mail »

Az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó. Ennek hiányában az eltemetés módját és helyét az határozza meg, aki a temetésről gondoskodik, vagy arra köteles lenne.

A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:

  • aki a temetést szerződésben vállalta;
  • akit arra az elhunyt végrendelete kötelez;
  • végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa;
  • az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§. b. pontja), a törvényes öröklés rendje szerint.

Amennyiben a temetésre kötelezett személy nem található, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) gondoskodik.

Figyelem! A temetési hely felett az rendelkezik, aki azt megváltotta, vagy újraváltotta. Kizárólag a rendelkező írásos, két tanú aláírásával ellátott jóváhagyásával lehet meglévő temetkezési helyre temetni.