Kegyeleti kislexikon

Kislexikonunkban betűrendben találja meg a temetkezéssel, temetési szolgáltatásokkal kapcsolatos lefontosabb, gyakran előforduló fogalmak rövid magyarázatát.

altemplom
Az egyházak által létrehozott, jellemzően templomokban, vagy közvetlen közelében található urnás temetkezési helyek összessége.

balzsamozás
Egy olyan orvosi eljárás, amelynek során a bomlási folyamatok kezdetét meghosszabbítják, jellemzően külföldi halottszállítás esetén.

bélelés
A koporsó (jellemzően fehér selyemből készült) bélelését értjük alatta.

belső halottszállítás
Az elhunyt, vagy a hamvakat tartalmazó urna temetőn belüli (jellemzően a ravatalozótól a sírig történő) szállítása.

búcsúztató
Polgári búcsúztatást végző személy.

exhuma koporsó
Olyan koporsó, amelybe az elhunyt földi maradványait helyezik exhumálás esetén.

exhumálás
Egy már eltemetett elhunyt földi maradványainak kiemelése a koporsós sírból vagy sírboltból.

gyülekező zene
A gyászszertartás előtt hallható zene.

halottvizsgálat
A halottvizsgálaton az elhunyt vizsgálatát értjük. Először az ügyeletes orvos vagy a kórházi orvos megállapítja a halál beálltát, majd amennyiben ez szükséges, az illetékes kórházban megtörténik a boncolás.

halottvizsgálati bizonyítvány
A halottvizsgálati bizonyítvány első felét a halál beálltát megállapító orvos, a második, alsó részt a kórboncolást végző orvos vagy a háziorvos tölti ki. A 22-es, hamvasztás engedélyezését érintő rubrikát a boncolást végző egészségügyi intézmény vagy boncolás hiányában a területileg illetékes tisztifőorvos (ÁNTSZ) tölti ki.

hamvasztási egységcsomag
A hamvasztáshoz szükséges kellékeket foglalja magában (hamvasztó koporsó, urnabetét, műbetét).

hamvasztási engedély
A hamvaszthatóságot kórházban történt elhalálozás esetén az egészségügyi intézmény illetékese, egyéb elhalálozáskor a területileg illetékes tisztiorvos (ÁNTSZ) adja meg, a Halottvizsgálati bizonyítvány 22-es pontjának kitöltésével, aláírásával és lepecsételésével. Rendkívüli halál esetén (a rendőrség határozza meg, hogy mi minősül annak) a rendőrség engedélye szükséges a hamvasztáshoz. Külföldi állampolgár esetén az illetékes nagykövetségnek is hozzá kell járulnia a hamvasztáshoz.

helyi halottszállítás
Az elhunyt vagy a hamvakat tartalmazó urna temetőn kívüli, de Miskolc közigazgatási határán belüli szállítása.

helyközi halottszállítás
Az elhunyt vagy a hamvakat tartalmazó urna temetőn kívüli, helységek közötti szállítása.

kegyeleti közszolgáltatási díjak
A kegyeleti közszolgáltatás körébe az alábbi elemek tartoznak: sírhelyek megváltási és újraváltási díja, hűtés, sírásás, belső szállítás, ravatalozóterem igénybevételének, valamint a szóróparcella igénybevételének díja, és a temetőfenntartási hozzájárulás. Az előbb felsorolt elemek díjait a Miskolci Önkormányzat Közgyűlése állapítja meg, rendeletben. (kattintson a jogszabályok eléréséhez ») A díjaktól eltérni nem lehet.

követségi engedély
Bizonyos esetekben (pl: külföldi állampolgár magyarországi hamvasztása, vagy anyaországba történő szállítása) az adott ország magyarországi nagykövetségének engedélye szükséges a szolgáltatás elvégzéséhez.

köztemető
Köztemetői megállapodással érintett temető, ahol az önkormányzat a törvényben rá rótt köztemető-fenntartási kötelezettségét teljesíti.

lejárati idő
A temetkezési hely érvényessége, amelyet követően újraváltás szükséges.

nemzeti sírkert
A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság által annak minősített temető, hősi temető, hősi temetési hely, továbbá temetkezési emlékhely, kegyeleti emlékhely, temetési helyek összessége.

nemzetközi halottszállítás
Az elhunyt vagy a hamvakat tartalmazó urna temetőn kívüli, országok közötti szállítása.

pompakocsi
Temetéskor az elhunyt, vagy a hamvakat tartalmazó urna szállítására használt halottszállító gépkocsi.

postai urnaszállító láda
Amennyiben a család a hamvakat tartó urna postázását rendeli meg, a postai szállításhoz szükséges egy ilyen tartódobozba helyezni az urnát.

ravatalbontó zene
Gyászszertartás befejezése után megszólaló zene.

rátemetés
Rátemetésen azt értjük, amikor egy meglévő, koporsósan betemetett sírba a már ott nyugvó elhunytra egy újabb elhunytat temetnek.

rátemetési engedély
A rátemetési engedély a sírnyitási engedélyt jelenti. Lásd sírnyitási engedély.

rendelkezési jog temetési hely felett
Az a személy, aki rendelkezésre jogosult a sírhely, illetve a sírjel felett.

rögfogó
A koporsóra terített, forgáccsal töltött "paplan", amely a koporsó betemetésekor a föld dübörgését tompítja.

sírbolthely
Az a terület, ahová a sírbolt (más néven kripta) engedély alapján épülni fog.

sírjelző
Temetéskor a sír jelölésére használt kereszt vagy fejfa.

sírnyitási engedély
Exhumálás, valamint koporsós temetés esetén a területileg illetékes tisztiorvos (ÁNTSZ) adja ki, engedélyezve (vagy indokolt esetben nem engedélyezve) a sír újbóli megnyitását.

szállítókoporsó
Az elhunyt lakásról történő elszállításakor használt koporsó.

temetésfelvétel
A temetés megrendelésének folyamata.

urnasírparcella
Olyan temetői rész, ahol kizárólag hamvasztás utáni temetésre nyílik lehetőség.

újraváltás
A temetkezési hely érvényességi idejének meghosszabbítása.

urnaleeresztő
Egy jellemzően selyemből készült urnatartó, melynek segítségével az urnát a sírba eresztik.

urnasír
Egy kisméretű, a koporsós sírhelyhez hasonló alakú temetkezési hely.

urnaszemfedő
Az urnát takaró "szemfedőt" értjük alatta.

urnatartó doboz
Urna hazavitele esetén ilyen dobozba helyezik a hamvakat tartalmazó urnát.