A hamvasztás folyamata

A hamvasztás mint temetkezési forma évezredes hagyományokra tekint vissza, sokan idegenkednek ettől, gyakran tájékozatlanságból táplálkozó negatív előítéletekkel viszonyulnak hozzá,  de a  tapasztalat mégis azt mutatja, hogy a társadalom egyre nagyobb része választja a temetés ezen formáját.

Mi történik az elhunyttal?

A temettető megrendelése alapján az általa kiválasztott krematóriumba, amennyiben a hozzátartozó nem tud dönteni, a törvényi előírások figyelembevétele mellett az újharangodi krematóriumba szállítjuk az elhunytat.

Munkatársaink különös gondot fordítanak az összes szükséges okmány meglétére, a holttest azonosítását szolgáló iratok ellenőrzésére. Ugyanilyen gondossággal járnak el a krematórium munkatársai is. Hamvasztásra csak akkor kerülhet sor, ha a rendelkezésre álló okmányok és adataik megfelelnek a hamvasztás előírásainak.

A hamvasztóművek méretét és formáját úgy alakították ki, hogy egyszerre csak egy elhunyt elhamvasztására legyen lehetőség. Szintén biztonságot nyújt a hamvasztómű számítógépes vezérlési rendszere, mely az elhunyt adatainak visszaigazolása alapján engedi, végzi el a hamvasztást. A hamvasztókemencébe történő úgynevezett "bekezelést" és "kikezelést" a számítógépen felül még egy erre a célra használt hamvasztókönyvben is rögzítik, a hamvasztás idejének feltüntetésével percre pontosan.  

A technológiai sorrend, valamint a biztonsági zónák kizárják az elhunytak összecserélésének lehetőségét.

A hamvasztókoporsóba kerül egy kerámialap, melyen az elhunyt azonosító adatai szerepelnek. Ez a lap később bekerül a hamvakat tartalmazó hamvvödörbe, így a hamvak a későbbiek folyamán is egyértelműen azonosíthatóak lesznek.

Egy átlagos hamvasztás 40-60 perc alatt zajlik le. A kemencében már a bekezeléskor is 800 Celsius fok körüli hőmérséklet van, automata érzékelő irányítja a test hamvadását.  A műveletet felügyelő hamvasztómester szükség esetén be tud avatkozni a folyamatba. A hőmérséklet akár 1000 Celsius fok fölé is emelkedhet.

A hamvasztási folyamat befejezését követően kikezelik a hamvakat a kemencéből egy erre a célra kialakított edénybe, ahol 20 percig hűtik. Ez az edény a hűlést követően egy porítóberendezésbe kerül, ahol cca. 4 mm3 szemcsenagyságúra porítjuk a hamvakat.

A porítóberendezésből a hamvak az urnabetétbe kerülnek, amit még a hamvak behelyezését megelőzően ellátunk azonosítókkal (elhunyt neve, hamvasztási száma, hamvasztás napja, hamvasztást végző üzem azonosító betűjele).

Minden elhunyt hamvasztásról Emléklap készül, melyet a temetést megrendelő, hozzátartozó kap kézhez. A dokumentum tartalmazza az elhunyt nevét, hamvasztási számát, valamint a hamvasztás pontos dátumát, időpontját.

Szükség esetén keresse munkatársainkat!

Ügyfélszolgálati idő: munkanapokon 7:30–15:00 óra
Tel: 06-20/478-7742, 06-70/4889644
e-mail »