A temetés módja

Az elhalálozás elválaszthatatlan és szomorú velejárója a temetés, kegyeleti szertartás, és a szolgáltatások.

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. In Memoriam Temetkezésnél többfajta temetkezési mód létezik:

  • hagyományos koporsós
  • hamvasztás utáni urna elhelyezés
  • hamvasztásos – ezen belül hamvak szórására a Szentpéteri kapui temetőben.

Az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó. Természetesen ez nem lehet irreális vagy jogszabályba ütköző, illetve ez nem róhat aránytalanul nagy terhet az eltemettetőre. Ha a temetésre nézve nincs érvényes rendelkezés a temetési módról, az eltemettető dönt. Előfordul, hogy több azonos jogállású személy gondoskodik, illetve köteles gondoskodni az eltemetésről. Megegyezésre kell törekedni, hiszen ez szolgálja leginkább a kegyeletet. Ha vita van az eltemettetők között, akkor nem lehet hamvasztani, azonban a földbetemetést el kell végezni.

A vitát nem a szolgáltatónak kell eldöntenie. A szolgáltatót csak a jogszabály rendelkezése korlátozza, hamvasztásos temetést nem szervezhet. Ez esetben az az eltemettető intézkedhet, aki egyébként is földbetemetést óhajtott. Ha a temetést senki nem vállalja, az elhalálozás helye szerint illetékes jegyző felszólíthatja az eltemetésre kötelezetteket.

A további részletekhez kattintson az alábbi linkekre:

koporsós temetkezés »
Szentpéteri kapui köztemető » | Perecesi köztemető » | Bükkszentlászlói köztemető » | Lyukói köztemető » | Felsőhámori köztemető » | Ómassai Alsó–Felső köztemető »

hamvasztás utáni urnaelhelyezés »
Szentpéteri kapui köztemető » | Perecesi köztemető » | Vasgyári köztemető » | Bükkszentlászlói köztemető » | Lyukói köztemető » | Felsőhámori köztemető » | Ómassai Alsó–Felső köztemető »

hamvak szórása »
Szentpéteri kapui köztemető »

Szükség esetén keresse munkatársainkat!

Ügyfélszolgálati idő: munkanapokon 7:30–15:00 óra
Tel: 06-20/478-7742, 06-70/4889644 
e-mail »