Milyen okmányokra van szükségünk?

Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy milyen okmányokra lehet szükségünk a halotti anyakönyvezéshez, illetve a temetéshez.

Ha még nem történt meg a halotti anyakönyvezés

 • halottvizsgálati bizonyítvány
 • születési anyakönyvi kivonat
 • Jegyzőkönyv haláleset bejelentéséről” nyomtatvány (kizárólag kórházi elhalálozás esetén)
 • személyi igazolvány, vagy személyazonosító igazolvány
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • érvényes útlevél (személyi igazolvány helyettesítésére)
 • 2001. év után kiállított kártya alakú jogosítvány (személyi igazolvány helyettesítésére)

A fentieken kívül az elhunyt családi állapotától függően szükségesek még:

 • ha házas volt: házassági anyakönyvi kivonat
 • ha özvegy volt: elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
 • ha elvált: válást igazoló okirat

Ha a család vagy a temettető már rendelkezik az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatával

 • a halotti anyakönyvi kivonat egy példánya
 • a halottvizsgálati bizonyítvány egy példánya

A hamvasztási engedélyt lakáson történő elhalálozás esetén az elhunyt lakhelye szerint illetékes ÁNTSZ, kórházi boncolás esetén a kórház adja meg, az engedélyt a Temetőgondnokság beszerzi. (lásd: Halottvizsgálati bizonyítvány 22-es pontja).

Hagyományos sírhelybe történő rátemetés, illetve sírboltba történő koporsós temetés esetén az ÁNTSZ sírnyitási és rátemetési engedélyét a Temetőgondnokság beszerzi.