Hamvasztás utáni urnaelhelyezés

A hamvasztás utáni urnaelhelyezés alatt az elhunyt hamvasztását követő eltemetését értjük. A hamvasztást követő  urnaelhelyezésre több választható lehetőség nyílik.

Egyszemélyes, kétszemélyes urnafülke:
Az egyik legelterjedtebb mód a hamvak úgynevezett colombárium fülkében történő elhelyezése. Ilyen esetekben a hamvakat szimpla (egyszemélyes) vagy dupla (kétszemélyes) urnafülkében helyezik el, melyet márvány vagy gránit lappal zárnak le. Erre a zárólapra vésik az elhunyt nevét, születési- és halálozási évét. Szokás továbbá egy búcsúmondatot vagy verset, esetleg vallásának felekezeti jelképét felvésetni a kőre. Kis vázát vagy koszorúakasztó gombot is el lehet helyezni a nemeskő zárólapon.  A colombárium fülkét az első betemetéstől számított 10 évre lehet megváltani, amit természetesen cégünk teljes körűen lebonyolít a temetés megszervezése során.

Meglévő hagyományos sír:
Lehetőség van az elhunyt hamvait úgynevezett szimpla, illetve dupla koporsós sírhelybe helyezni. Az urna behelyezése  nem jelenti a sírhely fölötti rendelkezési idő meghosszabbítását abban az esetben, ha még a sír fölötti rendelkezési időből minimum 10 év hátra van. Szimpla sírhelybe 4, dupla sírhelybe 8 db urna helyezhető el a sírhelyek befogadó képességéhez igazodva.

Urnasír:
Lehetőség van az elhunyt hamvait úgynevezett urnasírban, a földben elhelyezni. Ilyen esetben már személyesebb a sírhely, egyéni elképzelések szerinti sírkövet tud a család állítani szeretett halottja végső nyughelye fölé.

Családi alépítménnyel ellátott urnasírhely:
Az urnasírhelytől az különbözeteti meg ezt a sírhelyet, hogy rendelkezik a sírgödörbe előre lehelyezett 4 urna befogadására alkalmas vasbeton keszonnal, ami védelmet nyújt a belekerülő urnák számára.

Díszszórókút:
A halotti hamvak száraz szórására szolgáló, modern technológiával működő díszszórókút szabadtéren, esztétikus, parkosított környezetben, az úgynevezett parkparcellán belül került kialakításra. A halotti hamvak egy üvegcsövön keresztül hullanak a szórókút alatt elhelyezkedő, a hamvak végleges nyughelyéül szolgáló föld alatti sírhelybe.
További részletek erről a temetkezési módról »

Hamvak hazavitele:
Amennyiben  az elhunyt végrendeletében úgy rendelkezett, valamint közvetlen hozzátartozók egybehangzóan nyilatkoznak a hamvak hazaszállítására vonatkozó szándékukról, akkor erre  a temetkezési törvény  lehetőséget biztosít – az abban megfogalmazott keretek között.

Választható szolgáltatások

 • temetés teljes körű hamvasztási ügyintézés
 • halotti anyakönyveztetés
 • temetési kellékek kiválasztása
 • ravatalozás
 • ravatalozó biztosítása
 • hamvak beszórása
 • temetőn kívüli ravatal készítése
 • gyászjelentés készítése
 • szertartáshoz gyászzene szolgáltatása
 • búcsúztató – polgári szertartáshoz
 • rátemetéskor  sírkőbontás, tárolás, visszaállítás (szükség esetén)
 • a kegyelet virágainak megrendelése, koszorúk, csokrok elkészíttetése
 • temetőn, temetkezési emlékhelyen, hamvasztóüzemen kívül történő hamvak szétszórásánál testőri közreműködés nyújtása (a hely tulajdonosának, üzemeltetőjének, fenntartójának engedélye alapján)

A feltüntetetteken túl egyedi szolgáltatások kívánság szerinti teljesítésében, szervezésében, közreműködésében is készséggel állunk a hozzátartozók rendelkezésére.

A jelenleg érvényes díjtételek »

Szükség esetén keresse munkatársainkat!

Ügyfélszolgálati idő: munkanapokon 7:30–15:00 óra
Tel: 06-20/478-7742, 06-70/4889644
e-mail »