Gyakori kérdések

Melyik temetőbe lehet behajtani gépkocsival?
A Szentpéteri kapui temetőbe be lehet hajtani gépkocsival. A Miskolc Város  Önkormányzatának tulajdonában lévő  többi temetőben nincsenek olyan feltételek, amelyek a gyalogos közlekedés akadályozásának kizárásával  lehetővé tennék a temetőbe történő behajtást.

Melyik temetőben kell fizetni a gépkocsi-behajtásért és mennyit?
A Szentpéteri kapui temetőben van lehetőség behajtásra, de csak a temetőn belüli parkolásért kell fizetni 330  forintot.

Mozgáskorlátozottak behajthatnak-e minden temetőbe és kell-e fizetni érte?
Mozgáskorlátozottak igazolványával rendelkező személy (illetőleg az őt szállító jármű vezetője) a Szentpéteri kapui és a Vasgyári temetőbe díjmentesen behajthat a nyitva tartási idő alatt.

Mennyi idő után kell újraváltani az urnasírt, urnakriptát és az urnafülkét?
Az urnafülke, urnasír és az urnakripta feletti rendelkezési jog (használati idő) időtartama a Temetkezési törvénynek megfelelően minimum 10 év. A használati idő lejárta után a sírhely újraváltható.

Hány darab urna helyezhető egy urnasírba?
Egy urnasírba legfeljebb 4 db urna helyezhető.

Hány darab urna helyezhető egy urnakriptába?
Egy urnakriptába legfeljebb 4 db urna helyezhető.

Mennyi idő után kell újraváltani egy koporsós sírhelyet?
A koporsós sírhely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) 25 év, amelyet mindig az utolsó koporsós temetéstől, vagy újraváltástól kell számítani. Koporsós rátemetés esetén a használati idő a rátemetés idejétől számított 25 év (pótdíj fizetés). A használati időt az urna és az exhuma maradványok rátemetése nem hosszabbítja meg. A használati idő lejárta után a sírhely – eltekintve a Temetkezési törvényben biztosított jog alapján történő parcellalezárástól – újraváltható. A meghosszabbítás legrövidebb időtartama 25 év.

Mennyi idő után kell újraváltani egy kriptát?
A kripta (sírbolt) feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) 60 év.

Lehet-e urnát helyezni a koporsós sírhelybe? Mennyi urnát lehet helyezni a koporsós sírhelybe?
Egyes koporsós sírhelyre legfeljebb 4 db urnát lehet behelyezni. Az urnás temetésnél 10 évre kell kiegészíteni a sírhely lejárati idejét.

Mennyi koporsót lehet helyezni egy sírba?
Egyes koporsós szimpla sírhelybe legfeljebb két elhunyt temethető. A dupla sír kapacitása a szimpla sír kétszerese.

Mennyibe kerül az egyes temetkezési helyek újraváltása?
Az újraváltási díj jogtárban megtalálható; a 36/1997. (VII.1.) -es Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének önkormányzati rendelet (a 46/2012.(XII.15.) -es módosítása).

Melyik temetőben van lehetőség temetés megrendelésére?
A Miskolc Önkormányzatának tulajdonát képező  temetőkben  a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Temetőgondnokságán, (Miskolc, Szentpéteri kapu 105., tel: +36 46 353-909) munkanapokon hétfőtől-péntekig 7.30–15 óráig.

Milyen dokumentumok szükségesek a temetés megrendeléséhez?
Az orvos által kiállított „Halottvizsgálati bizonyítvány”, az elhunyt személyi igazolványa, a családi állapotát igazoló okirat (ha házas: házassági anyakönyvi kivonat, ha özvegy: házastárs halotti anyakönyvi kivonata), valamint ha rendelkezésre áll, az elhunyt születési anyakönyvi kivonata.

A Halotti anyakönyvi kivonatot hol kell kiváltani?
A haláleset helye szerint illetékes önkormányzat Anyakönyvi Hivatala állítja ki a Halotti anyakönyvi kivonatot. Miskolc vonzáskörzetében történt elhalálozás esetén a Halotti anyakönyvi kivonatot a temetés megrendelése előtt az elhunyt hozzátartozójának kell beszereznie. Miskolcon történt elhalálozás esetén Társaságunk a temetés megrendelőjének megbízása alapján beszerzi az okiratot.

Van-e lehetőség kártyával való fizetésre a temetkezési díj kiegyenlítésekor?
Igen, a Temetőgondnokság pénztárában bankkártyával is lehet fizetni.

Meddig tartanak nyitva a pénztárak?
Pénztáraink hétfőtől- péntekig 8–15 óráig  vannak nyitva.

Mikor és hol kell befizetni a temetkezés díját?
A temetési szolgáltatások díját a temetés megrendelésekor, a Szentpéteri kapui temetőben, a Temetőgondnokság  pénztárában kell kiegyenlíteni.

Gyászjelentéseket lehet-e rendelni vagy készíttetni?
A temetés ügyintézésekor megrendelhető.

Melyik temetőben van lehetőség szórásos temetésre?
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében jelenleg a Szentpéteri kapui temetőben van lehetőség szórásos temetésre.

Lehet-e télen is szórásos temetést tartani?
A Szentpéteri kapui temetőben  lévő szórókút az országban lévőkhöz képest egyedi, mert a vízgépészeti rendszer -25 °C- ig fagyálló folyadékkal feltölthető, ezért lehetőség nyílik a hamvak szórására télen is.

A szórásos temetést követően lehet-e az elhunytnak egyedi emléket állítani a temetőben?
A hamvak beszórása után lehetőség nyílik a Szentpéteri kapui temetőben az elhunyt nevének, születési, valamint halálozási dátumának a felvévésére a szóróparcellában felállított gránit táblák valamelyikén.

Haza lehet-e vinni az urnát hamvasztás után?
Igen, a Szentpéteri kapui temető nyilvántartó irodájában vehető át hétköznapokon 7.30–15 óráig.

Milyen virágot, csokrot, koszorút lehet, illik szórásos temetésre hozni?
A szóróparcellákban vannak viráglerakó helyek, azonban itt nem célszerű koszorúkat elhelyezni. Csokrok, szálas virágok elhelyezését javasoljuk.

A család, vagy a temető feladata levenni a friss sírról a koszorúkat?
Elsősorban a család, a hozzátartozók feladata, de megbízás, felkérés alapján (a megrendeléskor mint „koszorúeltávolítás” kérhető ez a tétel) a Temetőgondnokság elvégzi ezt a feladatot. Ebben az esetben egyeztetni kell az ügyintézővel a levétel időpontját, és azt, hogy a koszorúszalagokat a család kéri-e megtartani. Társaságunk vállalja a sírhant rendbetételét is.

A Krematóriumban van-e lehetőség a hamvasztás előtti megtekintésre?
Az elhunytak elhamvasztása előtt a hozzátartozóknak lehetőségük van elbúcsúzni, amennyiben ezt a szolgáltatást megrendelik. Az újharangodi hamvasztóban kulturált, kegyeletteljes módon történhet meg a hamvasztás előtti személyes búcsú. Temetési ügyintézéskor javasolt a megtekintés időpontjának egyeztetése.

Valóban a saját halottjukat hamvasztják el, és csak azt? Valóban a saját halottjuk kerül az urnába?
Az azonosítás biztosítása érdekében a hamvasztásra előkészített elhunytak „hamvasztási szám”-ot kapnak, ami a krematóriumi nyilvántartás része. Ez a szám egy „azonosító kerámialap” formájában az elhunyttal együtt kerül a hamvasztó kemencébe, és a hamvakkal együtt az urnába. A hamvakat tartalmazó belső urnára is rá van vésve az elhunyt nevével és a hamvasztás dátumával együtt. Egy kemencében egyszerre csak egy elhunyt hamvasztása lehetséges.

Urnát szeretnének helyezni másik sírhelybe, hogyan lehetséges, hova forduljanak? Koporsót szeretnének exhumáltatni, majd a maradványokat elhamvasztatni és urnába áthelyezni másik sírhelybe, hova forduljanak?
A korábban eltemetett, elhamvasztott, különböző temetkezési helyekre elhelyezett elhunytak exhumálását, exhuma-hamvasztását, urnaáthelyezését meg lehet rendelni a Szentpéteri kapui temetőben.

Melyik temető meddig tart nyitva?
Temetőink nyitva tartási ideje egységes.
Január 1-jétől február 28-ig: 8.00-tól 17.00 óráig
Március 1-jétől szeptember 30-ig: 7.00-től 20.00 óráig
Október 1-jétől december 31-ig: 8.00-tól 17.00 óráig
A halottak napi nyitvatartási időt október 30-tól november 1-jéig 8.00-tól 21.00 óráig szabályozzuk az önkormányzat rendelete alapján.

Melyik temetőnek mi a telefonszáma?
Csak a Szentpéteri kapui temetőnknek van elérhetősége. Innen történik a többi temető működtetése, üzemeltetése.